WERKEN ONDER RECHTSBIJSTAND

In veel dossiers is het mogelijk dat u kosteloos een advocaat kunt inschakelen in het kader van uw polis rechtsbijstand (de verzekeringspolis die bijvoorbeeld gekoppeld is aan uw autoverzekering of familiale verzekering). Vandebroek & Fransis advocaten kan dit vrijblijvend voor u uitzoeken en in het geval uw rechtsbijstandsverzekering in de gratis tussenkomst van een raadsman voorziet, zullen onze kosten en erelonen in principe worden betaald door deze verzekering. Dit is bijvoorbeeld voor quasi alle verkeersinbreuken het geval (overdreven snelheid, negeren rode licht, alcoholintoxicatie, vluchtmisdrijf, enz.).

Werken aan uurtarief

Wanneer er geen verzekering rechtsbijstand is voor de toevertrouwde opdracht werken wij meestal aan uurtarief. Het ereloon voor de prestaties die door ons worden geleverd bedraagt 125,00 € +21% BTW per gepresteerd uur (standaardtarief).

Het ereloon wordt berekend op grond van de effectief gepresteerde tijdsduur in het kader van de toevertrouwde opdracht. Daarin is onder meer begrepen:

  • zuiver juridische prestaties (consultaties met de cliënt en/of andere raadslieden, opstellen van besluiten, adviesverlening, inzage dossier op de rechtbank, studie dossier, pleidooien, voorbereiding pleidooien, enz.),
  • communicatie in het kader van de toevertrouwde opdracht ongeacht het communicatiemiddel (telefoon, gsm, brief, mail, sms, enz.)
  • andere prestatietijd die wordt geleverd in het kader van de toevertrouwde opdracht (bijvoorbeeld de verplaatsingsduur naar en wachttijden voor de rechtbanken, griffies, gevangenissen, enz.)

Bovenop het ereloon aan uurtarief worden er door ons ook kosten aangerekend. Deze kosten worden door ons forfaitair begroot en bedragen 30 % van de ereloonstaat (standaardtarief). Hierin zijn alle kosten van telefonie, internet, informatica, briefwisseling, scans, kopies en afdrukken begrepen. Ook kosten voor de algemene kantoorwerking, parkeerkosten en kilometervergoedingen zijn inbegrepen.

Werken aan een vast bedrag

Na overleg kan er in veel zaken ook aan een vast totaalbedrag van kosten en erelonen gewerkt worden, zeker in dossiers waarin het op voorhand duidelijk is welke prestaties er exact moeten geleverd worden. Ter illustratie:

  • In eenvoudige burgerlijke of handelsdossiers: analyse probleem en opstellen ingebrekestelling
  • Eenvoudige strafverdediging politierechtbank waarbij de zaak op 1 zitting kan worden afgehandeld

U kan steeds een prijsofferte op maat aanvragen via info@vandebroekfransis.be of via ons invulformulier.

Hulp nodig? Chat met ons

Log in with your credentials

Forgot your details?